PONOVNO POUK V ŽIVO

V Glasbeni šoli Idrija (PGŠ Cerkno in oddelek Črni Vrh) se bo skladno z odlokom individualni pouk za učence in učenke v tednu med 15. 2. in 19. 2. v celoti izvajal v prostorih glasbene šole V ŽIVO.

Vse učence prosimo, naj ob vstopu v šolo nosijo maske. Zaželeno je, da maske nosijo tudi pri pouku vsaj tistih instrumentov, ki to dovoljujejo.

Pouk skupinskih predmetov: glasbena pripravnica, nauk o glasbi, solfeggio, komorna igra in orkester še naprej poteka NA DALJAVO.

Nastopi na glasbeni šoli

Spoštovani starši in obiskovalci nastopov učencev glasbene šole!

»…. veljati je začel odlok o prepovedi zbiranja, ki v 2. členu opredeljuje naslednje:

  1. člen

(1) Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi.
(2) Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

 Za vse drugo je potrebno pridobiti mnenje NIJZ.

 Možni so nastopi »učenci za učence« v okviru šolske dejavnosti, čim se vključijo zunanji obiskovalci pa po predhodnem dovoljenju NIJZ.

Glede na zaskrbljujočo epidemiološko situacijo je priporočilo, da nastope pripravimo v okviru šolskega pouka in v skladu s priporočili NIJZ.«

Stališče MIZŠ je bolj enostavno povedano »deset je deset«, torej NE.

NASTOPI ZA ZUNANJE OBISKOVALCE DO NADALJNEGA NISO DOVOLJENI!

 

REZERVACIJA OBISKOVALCEV NA NASTOPU

Zaradi omejitev števila udeležencev na posameznih dogodkih, ki se odvijajo v prostorih GŠ Idrija in PGŠ Cerkno, smo odprli spletno povezavo, kjer se obiskovalci lahko pravočasno prijavijo in pustijo potrebne podatke in si s tem rezervirajo mesto v dvorani.

Seznam glasbena šola hrani en mesec in ga je dolžna posredovati NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, šola seznam uniči.

REZERVACIJA(nastopi)

ČESTITKA

49. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV REPUBIKE SLOVENIJE

  • GŠ Ormož, 4. 3. 2020

       Kategorija: TROBENTA, kategorija I. a

         BENO BIZJAK                BRONASTA plaketa; 89,33 točk

Mentor: Emil Semec
Korepetitorka: Teja Ličar Močnik

  • GŠ Slovenska Bistrica, 4. 3. 2020

        Kategorija: HARMONIKA, kategorija 1. b

            BRINA KERČMAR           SREBRNA plaketa; 90,67 točk

 Mentor: Jernej Herman

  •  GBŠ Antona Martina Slomška, 9. 3. 2020

         Kategorija: TOLKALA, kategorija 1. b

            NACE DROLE                 SREBRNA plaketa; 91,67 točk

 Mentor: Primož Podobnik
 Korepetitorka: Petra Platiše

  • GŠ Karol Pahor Ptuj, 10. 3. 2020

         Kategorija: EVFONIJ, kategorija 1. a

            ROK KACIN                    SREBRNA plaketa; 94 točk

 Mentor: Primož Petohleb
 Korepetitorka: Petra Platiše

POSEBNO PRIZNANJE

Posebno priznanje korepetitorju za zgledno sodelovanje s tekmovalcem in umetniško podporo v posamezni kategoriji je prejela

Izobraževalna ustanova: GŠ Idrija in

Korepetitorka: PETRA PLATIŠE

 

 MEDNARODNO TEKMOVANJE ˝DAVORIN JENKO˝2020

          Beograd, 8. 3. 2020

         Kategorija: KLARINET, kategorija Junior PREDKATEGORIJA B

         GREGOR GOVEKAR          ZLATA plaketa; 99,25 točk, 2. nagrada

         DREJC BOŠKOVIČ               ZLATA plaketa; 96,75 točk, 4. nagrada

Mentor: Igor Vrhnjak
Korepetitorka: Nada Komnenić

 

 Vsem učencem, učiteljem in korepetitorjem
iskrene čestitke.