PONOVNO POUK V ŽIVO

V Glasbeni šoli Idrija (PGŠ Cerkno in oddelek Črni Vrh) se bo skladno z odlokom individualni pouk za učence in učenke v tednu med 15. 2. in 19. 2. v celoti izvajal v prostorih glasbene šole V ŽIVO.

Vse učence prosimo, naj ob vstopu v šolo nosijo maske. Zaželeno je, da maske nosijo tudi pri pouku vsaj tistih instrumentov, ki to dovoljujejo.

Pouk skupinskih predmetov: glasbena pripravnica, nauk o glasbi, solfeggio, komorna igra in orkester še naprej poteka NA DALJAVO.

Nastopi na glasbeni šoli

Spoštovani starši in obiskovalci nastopov učencev glasbene šole!

»…. veljati je začel odlok o prepovedi zbiranja, ki v 2. členu opredeljuje naslednje:

  1. člen

(1) Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi.
(2) Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

 Za vse drugo je potrebno pridobiti mnenje NIJZ.

 Možni so nastopi »učenci za učence« v okviru šolske dejavnosti, čim se vključijo zunanji obiskovalci pa po predhodnem dovoljenju NIJZ.

Glede na zaskrbljujočo epidemiološko situacijo je priporočilo, da nastope pripravimo v okviru šolskega pouka in v skladu s priporočili NIJZ.«

Stališče MIZŠ je bolj enostavno povedano »deset je deset«, torej NE.

NASTOPI ZA ZUNANJE OBISKOVALCE DO NADALJNEGA NISO DOVOLJENI!

 

REZERVACIJA OBISKOVALCEV NA NASTOPU

Zaradi omejitev števila udeležencev na posameznih dogodkih, ki se odvijajo v prostorih GŠ Idrija in PGŠ Cerkno, smo odprli spletno povezavo, kjer se obiskovalci lahko pravočasno prijavijo in pustijo potrebne podatke in si s tem rezervirajo mesto v dvorani.

Seznam glasbena šola hrani en mesec in ga je dolžna posredovati NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, šola seznam uniči.

REZERVACIJA(nastopi)