kitke

Sprejemni izpit

Skladno s 23. členom Zakona o glasbenih šolah se vpis v glasbeno šolo opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.

 

Sprejemni preizkus se opravlja v glasbeni šoli v rednem roku od 20. do 30. maja in v naknadnem roku od 26. do 31. avgusta.

 

Pogoji za vključitev: glasbena nadarjenost oziroma razvitost elementarnih glasbenih sposobnosti (izvedba pesmi po lastni izbiri, posnemanje ritmičnih in melodičnih motivov, razvitost glasbenega spomina), fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja se ugotavlja s sprejemnim preizkusom. Zaradi posebnosti in razlik med posameznimi predmeti oz. inštrumenti v programu glasba, so konkretni vpisni pogoji zapisani v vsakem od učnih načrtov.

 

Učenci, ki obiskujejo program glasbene pripravnice in tisti, ki se želijo vpisati v 1. razred nauka o glasbi na koncu šolskega leta, v mesecu maju opravljajo sprejemni izpit, hkrati pa se odločijo za instrument, ki se ga bodo učili.

 

Na sprejemnem izpitu učenec predstavi eno pesem po lastnem izboru, nato sledi posnemanje krajših melodičnih in ritmičnih vzorcev.