kitke

Orkester

Orkester je del predmetnika glasbene šole in je obvezen za vse učence od 4. razreda dalje, razen za harmoniko, violino in violončelo (od 5 razreda dalje). V zasedbah orkestrov lahko sodelujejo tudi bivši učenci šole in učenci, ki niso obvezni obiskovati pouka orkestra, pa to želijo in s tem soglašajo starši in učitelj instrumenta. Na šoli delujejo naslednji orkestri: godalni, pihalni in  harmonikarski orkester. Za pridobitev ocene je obvezna vsaj 75 % prisotnost na vajah in nastopih orkestra.

V šolskem letu 2023 / 2024 bodo na šoli delovali štirje orkestri in sicer:

  • Godalni orkester
  • Pihalni orkester Idrija
  • Pihalni orkester Cerkno
  • Kitarski orkester

Programsko se bodo orkestri držali preverjenih in uveljavljenih usmeritev, seveda pa bo tematika prilagojena nastopom. Vsako leto je novince v orkestru potrebno najprej seznaniti z osnovnimi pravili orkestrske igre, načinom sedenja in sedežnim redom v orkestru. Posebej in nenehno jih je potrebno seznanjati z osnovnimi znaki dirigiranja (pripravljalni gibi, znaki za dinamiko in artikulacijo, znaki za začetek in zaključek tona).

Nina Čebokli

kitarski orkester

Delovno mesto: kitarski orkester

Petra Jurić Pavšič

godalni orkester

Delovno mesto: godalni orkester

Bojan Zupančič

Pihalni orkester Idrija in Cerkno

Delovno mesto: Pihalni orkester Idrija in Cerkno