Podelitev spričeval

Na Glasbeni šoli Idrija bo v ponedeljek, 24.6.2024 potekala podelitev spričeval po naslednjem razporedu:

na matični šoli v Idriji  – od 13.00 dalje (učitelji bodo obveščali o posebnostih),
na dislociranem oddelku v Črnem Vrhu – od 11.00 do 12.00,
na podružnični šoli v Cerknem – od 11.00 do 12.00 (učitelji bodo obveščali posebej).

V primeru, da vam spričevala ne bo uspelo prevzeti v zgoraj določenem terminu, jih dobite v tajništvu od 26.6.2024 dalje.

Vsem učencem ČESTITAMO za uspešno opravljen razred in želimo lepo, dolgo in vroče poletje!