kitke

O nas

Glasbena šola Idrija je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja dejavnost osnovnega glasbenega izobraževanja po javno veljavnem izobraževalnem programu ter opravlja druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje osnovnega glasbenega izobraževanja. Šola je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Idrija (Uradni list RS št. 40/1997). Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odločata občinska sveta ustanoviteljic občine Idrija in občine Cerkno.

Glasbena šola Idrija vzgojno-izobraževalni proces izvaja na treh lokacijah:

  • Glasbena šola Idrija, Prelovčeva 9 (sedež šole)
  • Dislociran oddelek Črni Vrh nad Idrijo, OŠ Črni Vrh, Črni Vrh 95, 5274 Črni Vrh
  • Podružnična glasbena šola Cerkno, Bevkova 12, 5282 Cerkno