kitke

Organi upravljanja

Ustanovitelji:
  • Občina Idrija

  • Občina Cerkno

Svet zavoda:
  • 5 predstavnikov delavcev šole

  • 3 predstavniki ustanoviteljev

  • 3 predstavniki staršev

Svet staršev:
  • Predstavniki oddelkov na matični šoli

  • Predstavniki oddelkov na podružnični šoli

  • Predstavnik dislociranega oddelka

Ravnateljica
  • Tonja Lapanja Brenčič