kitke

Izpiti za zunanje kandidate

Skladno s 34. členom Zakona o glasbenih šolah lahko opravljajo na glasbeni šoli letne izpite tudi učenci, ki niso vpisano v glasbeno šolo. Letne izpite lahko opravljajo iz inštrumenta, petja, nauka o glasbi ter solfeggia.

 

Izpit učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo, se opravlja na povsem enak način tako po obsegu, težavnosti in v enakih rokih kot redni letni izpit učencev, ki so vpisani v glasbeno šolo.

 

Obseg izpita je predpisan v učnih načrtih.

 

Učenec oziroma učitelj mora oddati prijavnico k izpitu najkasneje sedem dni pred izpitnim rokom, odjava pa se lahko odda najkasneje tri dni pred izpitnim rokom. Razpored izpitov mora biti objavljen najmanj dva dni pred izpitnim rokom.

 

Za prijavo na privatni izpit je potrebno napisati prošnjo, v kateri je navedeno za kateri predmet in letnik želi učenec opravljati izpit, osebno ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov bivališča, kontaktni telefon in elektronski poštni naslov. Poleg tega je pred opravljanjem izpita potrebno izpolniti tudi Prijavnico k izpitu (DZS – obr. 1,93). V prijavnici mora biti navedena izpitna snov in druga predelana snov, ki je določena z učnim načrtom za posamezen predmet. Učitelj, ki kandidata uči, naj se o izpitni snovi predhodno posvetuje z vodjo oddelka za posamezen predmet na naši šoli.

 

Učenec, ki opravlja izpit iz pihal, trobil, tolkal, godal ter petja, pride na izpit z učiteljem in korepetitorjem.

 

Izpit iz nauka o glasbi in solfeggia je v pisni in ustni obliki.

 

Izpitna komisija lahko določi, da učenec na izpitu izvaja tudi del snovi, ki sicer ni prijavljena kot izpitna snov, je pa v prijavnici k izpitu navedena kot druga predelana snov, določena z učnim načrtom.

STROŠKI OPRAVLJANJA IZPITA

Izpit iz instrumenta in izpit iz nauka o glasbi oz. solfeggia 80€
Izpit iz instrumenta ali petja 60€