kitke

Zakoni in pravilniki

ZAKON O GLASBENIH ŠOLAH pisrs.si PRAVILNIK O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA TER NAPREDOVANJU UČENCEV V GLASBENIH ŠOLAH pisrs.si

 

P R A V I L N I K (1.9.2016)
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah

Uradni list PRAVILNIK O IZVAJANJU POUKA V GLASBENIH ŠOLAH pisrs.si