kitke

Tekmovanja

Cilji tekmovanja so:

  • odkrivanje in spodbujanje zelo nadarjenih učencev;
  • usmerjanje nadarjenih učencev v nadaljnje glasbeno izobraževanje;
  • omogočanje najboljšim, da se udeležijo državnih oziroma mednarodnih tekmovanj in koncertov;
  • širjenje in poglabljanje znanja;
  • popularizacija znanja;
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja;
  • izmenjava pedagoških izkušenj pri delu z nadarjenimi učenci;
  • izmenjava članov žirij s tujino.

 

TEMSIG

V letošnjem šolskem letu bo potekalo 51. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije. Tekmovanja organizira Zveza slovenskih glasbenih šol v sodelovanju z glasbenimi šolami. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi razpisa za sofinanciranje šolskih tekmovanj zagotavlja del finančnih sredstev za izvedbo vsakoletnih tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov.

 

Tekmovanje je razpisano za naslednje tekmovalne discipline:

KLAVIR, FLAVTA, KLJUNASTA FLAVTA, OBOA, SAKSOFON, KLARINET, FAGOT, PETJE, DIATONIČNA HARMONIKA, KOMORNE SKUPINE S TROBILI, KOMORNE SKUPINE JAZZ

 

Tekmovanje bo potekalo na dveh ravneh:

  • 25. predtekmovanja na glasbenih šolah v raznih krajih Slovenije od 1. do 7. 2. 2022,
  • 51. državno tekmovanje  od 3. do 18. 3. 2022

 

Druga tekmovanja

Učenci se lahko med trajanjem izobraževanja v glasbeni šoli udeležujejo tudi mednarodnih tekmovanj oziroma drugih mednarodnih dogodkov s področja glasbenega ustvarjanja. Navedeno udejstvovanje učencev prispeva k poglabljanju in širjenju znanja, k www. glasbene in splošne kulture učencev ter pomeni tudi promocijo šole.