kitke

Vpis

Učenci se vpisujejo v glasbeno šolo na podlagi razpisa za vpis. Glasbena šola objavi razpis sprejemnih preizkusov za vpis do konca meseca maja za naslednje šolsko leto. Za tekoče šolsko leto je razpis objavljen v prvi polovici maja v javnih medijih. V razpisu bomo navedli izobraževalni program, instrumente oziroma predmete, za katere bomo izvajali pouk, predvideno število učencev in druge pogoje za vpis.

 

Vpis v program predšolske glasbene vzgoje in v program glasbene pripravnice je mogoč brez sprejemnega preizkusa.

 

O vpisu učencev, ki so bili vpisani v glasbeno pripravnico in se želijo vpisati v prvi razred nižje stopnje glasbene šole, odloča komisija za sprejemni preizkus, na predlog učitelja pripravnice.

 

Učenec, ki je uspešno opravil izpit in je pozitivno ocenjen iz drugih obveznih predmetov po predmetniku, se lahko vpiše v naslednji razred.

 

Učenec, ki je uspešno opravil izpit ob koncu nižje stopnje, se lahko vpiše na višjo stopnjo glasbene šole, če je mnenje izpitne komisije in učiteljskega zbora o nadarjenosti učenca pozitivno.

 

Evidenčno zbiranje prijav za vpis učencev v 2. in višje razrede glasbena šola izvede od 5. do 25. aprila.

 

Vpisne liste dobijo učenci v glasbeni šoli.