Vodstvo

Vodstvo šole:

Tonja Lapanja Brenčič
Delovno mesto:   ravnateljica
Telefon:   05 37 34 636
Mobi:       031 307 448
E- naslov:    Tonja.Lapanja.Brencic@gsidrija.si
ravnatelj-gsid@guest.arnes.si

Vodja podružnične šole Cerkno:

Teja Ličar Močnik
Telefon:   05 37 45 212
Mobi:       041 728 366
E- naslov:    Teja.Licar.Mocnik@gsidrija.si