kitke

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje SVET STARŠEV.  Je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Svet staršev obravnava vzgojno izobraževalno problematiko ter daje pobude drugim organom šole. Skladno z določili odloka o ustanovitvi je svet staršev šole sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek matične in podružnične šole po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev v šolskem letu 2023/24 šteje trinajst članov.

Za vse pobude in vprašanja je svet staršev dosegljiv na:

svet.starsev@gsidrija.si