kitke

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje SVET STARŠEV.  Je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Svet staršev obravnava vzgojno izobraževalno problematiko ter daje pobude drugim organom šole. Skladno z določili odloka o ustanovitvi je svet staršev šole sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek matične in podružnične šole po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev v šolskem letu 2021/22 šteje petnajst članov.

Predsednica sveta staršev je Tanja Andder.

Za vse pobude in vprašanja je svet staršev dosegljiv na:

svet.starsev@gsidrija.si

 

 

Oddelek/
predstavniki staršev
GŠ IdrijaPGŠ Cerkno
Oddelek za pihalaLucie Zamolo (klarinet)
Katarina Drev (saksofon)
Rado Prezelj (flavta)
Oddelek za trobila
in tolkala
Milanka Trušnovec (trobenta)Iztok Kacin (tolkala)
Oddelek za klavirAlen Bogataj
Matjaž Revan
Andreja Pagon
Bojan Gantar
Oddelek za brenkala
in harmoniko
Andreja Krajnik (kitara ČV)
Vanja Rupnik Prezelj (harmonika)
Sanja Turk (kitara)
Oddelek za godala
in petje
Tjaša Petkovšek (violončelo)
Živa Caruso (violina)
Oddelek za PGV in GPTanja Andder