kitke

Administrativno in tehnično osebje

Petra Pelhan

Tajnica

Jasmina Lesjak

Računovodkinja

Marta Poljanec

Čistilka

Delovno mesto: Čistilka

Vesna Poljanec

Čistilka

Delovno mesto: Čistilka

Boris Sedej

Hišnik

Delovno mesto: Hišnik