kitke

Oddelek za PGV, GP, NGL, Solfeggio in petje

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA

Predšolsko glasbeno vzgojo (PGV) izvajamo na matični šoli v Idriji in na podružnični šoli v Cerknem.
Na dislociranem oddelku v Črnem Vrhu bi omogočili izvajanje programa le v primeru, če bi bili v program PGV in GP v kombinaciji vpisanih najmanj pet učencev.

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA
četica zrcalo
četica zrcalo

GLASBENA PRIPRAVNICA

Glasbeno pripravnico (GP) izvajamo na matični šoli v Idriji in na podružnični šoli v Cerknem.
Na dislociranem oddelku v Črnem Vrhu bi omogočili izvajanje programa le v primeru, če bi bili v program GP in PGV v kombinaciji vpisanih najmanj pet učencev.

GLASBENA PRIPRAVNICA
pevka kontrast (00000002)

PETJE

Petje izvajamo na matični šoli v idriji in na podružnični šoli v Cerknem.

PETJE