kitke

Glasbena pripravnica

Pomen pripravnice je v tem, da šestletnemu otroku (učencu 1. razreda osnovne šole) omogoča intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do glasbene vzgoje. Otrok skozi igro razvija glasbene sposobnosti in usvaja osnovne informacije, zaradi katerih se laže odloča za vpis k instrumentalnemu pouku. Pouk glasbene pripravnice nudi otroku glasbeno in širšo estetsko vzgojo. Otrok oblikuje skozi glasbeno literaturo in različne glasbene aktivnosti, ki zaradi svoje kompleksnosti omogočajo povezavo s področji zunaj glasbe, odnos do glasbe in umetnosti sploh.

Operativni cilji predmeta – dejavnosti

Učenci
izvajajopojejo, oblikujejo pevsko izreko in dihanje, ritmično izrekajo, igrajo na glasbila, rajajo, izvajajo, slušno prepoznavajo in likovno zapisujejo, nastopajo
poslušajose navajajo k doživljajskemu in zbranemu poslušanju glasbe, spoznavajo glasbeno literaturo (otroške ljudske in umetne pesmi, skladbe za različne inštrumente, glasbene pravljice in drugo primerno glasbeno literaturo)
ustvarjajoustvarjajo pevske in instrumentalne izmišljarije, ob petju in poslušanju se ustvarjalno izražajo z gibno-plesnim, likovnim in besednim sporočanjem, eksperimentirajo z zvočnimi barvami
spoznavajorazlikujejo med ritmom in mero, osvajajo glasbene pojme, razvijajo likovne zapise glasbenih vsebin, spoznajo inštrumente, ki se jih lahko učijo na glasbeni šoli, ob pozornem poslušanju prepoznavajo izvajalce in posamezne glasbene elemente

Učenci, ki obiskujejo program glasbene pripravnice in se želijo vpisati v 1. razred v program glasba, v mesecu maju opravljajo sprejemni izpit, hkrati pa se odločijo za instrument, ki se ga bodo učili.

Vse o predmetu GLASBENA PRIPRAVNICA….izveste tukaj

Alenka Eržen

Glasbena pripravnica

Delovno mesto: Glasbena pripravnica