kitke

Predšolska glasbena vzgoja

Pomen predšolske glasbene vzgoje je v tem, da petletnemu otroku omogoča intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do glasbene vzgoje že v najzgodnejšem, predšolskem obdobju. Otrok razvija glasbene sposobnosti skozi igro. Skozi glasbeno literaturo in različne glasbene aktivnosti, ki zaradi svoje kompleksnosti omogočajo povezavo s področji zunaj glasbe, oblikuje odnos do glasbe in umetnosti sploh.

Operativni cilji predmeta – dejavnosti

Učenci
izvajajopojejo, oblikujejo pevsko izreko in dihanje, ritmično izrekajo, igrajo na glasbila, rajajo, nastopajo
poslušajose navajajo k doživljajskemu in zbranemu poslušanju glasbe, spoznavajo glasbeno literaturo (otroške ljudske in umetne pesmi, skladbe za različne inštrumente, glasbene pravljice in drugo primerno glasbeno literaturo)
ustvarjajoustvarjajo pevske in instrumentalne izmišljarije, ob petju in poslušanju se ustvarjalno izražajo z gibno-plesnim, likovnim in besednim sporočanjem, eksperimentirajo z zvočnimi barvami
spoznavajo določajo smer zvoka, spoznavajo lastnosti tona, usvajajo glasbene pojme, ob pozornem poslušanju otroških pesmi, instrumentalnih skladb in glasbenih pravljic prepoznavajo izvajalce in posamezne glasbene elemente

Vpis poteka brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti, po zaključku se lahko vključijo v program glasbene pripravnice. Program traja eno leto, pouk poteka enkrat tedensko 45 minut.

PROGRAM PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA SE IZVAJA  V IDRIJI IN CERKNEM.

Vse o programu PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA…izveste tukaj

Alenka Eržen

predšolska glasbena vzgoja

Delovno mesto: predšolska glasbena vzgoja