Obvestila za starše

V četrtek, 19. oktobra 2017, bo na Glasbeni šoli Idrija potekala skupščina Zveze slovenskih glasbenih šol. Zaradi zasedenosti učilnice pouk nauka o glasbi pri učiteljici Aleksandri Žakelj na ta dan ne bo možen.  Pouk bomo nadomestili v soboto, 21. oktobra 2017, po naslednjem urniku:

  • 4. r.: 9.00 – 10.15
  • 6. r.: 10.15 – 11.15
  • Solfeggio I: 11.15 – 12.00

Navodila za učence inštrumentalnega pouka v času skupščine (četrtek 19.10.2017):

  • pouk poteka samo v tretjem nadstropju
  • garderobe in sanitarijev v drugem nadstropju ta dan NE UPORABLJATE
  • v glasbeno šolo pridete umirjeno, v tišini in greste direktno k pouku v učilnico