kitke

Obvestila za starše

S ponedeljkom 18.5.2020 se zopet prične pouk individualnega in skupinskega pouka.

Izvleček iz Pravil COVID-19:

  • Učenci se po šoli ne zadržujejo.
  • V šolo pridejo najprej 5 minut pred začetkom pouka in šolo zapustijo takoj po koncu pouka.
  • Garderob ne uporabljajo.
  • Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim.
  • Starše počakajo pred šolo.
  • Na pouk počakajo pred učilnico. Vrata odpira in zapira samo učitelj.
  • Učenci se razkužujejo ob vstopu v njihovo matično učilnico – pred pričetkom pouka.
  • Učenci nosijo zaščitne maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, podobna oblika zaščite) izven učilnice.
  • Učenci mlajši od 12 let ne nosijo zaščitnih mask.