Obvestila za starše

S ponedeljkom 18.5.2020 se zopet prične pouk individualnega in skupinskega pouka.

Pravila COVID-19

Izvleček iz Pravil COVID-19:

Učenci se po šoli ne zadržujejo.
V šolo pridejo najprej 5 minut pred začetkom pouka in šolo zapustijo takoj po koncu pouka.
Garderob ne uporabljajo.
Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim.
Starše počakajo pred šolo.
Na pouk počakajo pred učilnico. Vrata odpira in zapira samo učitelj.
Učenci se razkužujejo ob vstopu v njihovo matično učilnico – pred pričetkom pouka.
Učenci nosijo zaščitne maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta, podobna oblika zaščite) izven učilnice.
Učenci mlajši od 12 let ne nosijo zaščitnih mask.