kitke

Šolski sklad

Na šoli je dne 24.3.2009 s svojim delovanjem pričel Šolski sklad Glasbene šole Idrija. Po svojih pravilih sklad pridobiva sredstva za svoje delovanje iz prispevkov staršev učencev zavoda, donacij, zapuščin, s prostovoljnimi prispevki poslušalcev na koncertu učiteljev in drugih virov. Namen sklada je izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega vzgojno-izobraževalnega programa osnovne glasbene šole, zvišanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega programa, pomoč pri izobraževanju ter vključevanju v dejavnosti zavoda za učence s slabim socialnim in materialnim statusom (gostovanja, tekmovanja ipd.), dodatno izobraževanje nadarjenih učencev, ki dosegajo dobre uspehe na glasbenem področju, nakup dodatnih inštrumentov, izvedba projekta, naloge ali nakup opreme, za katero donator izrecno donira sredstva v sklad in je v skladu s predpisi dopustna.

V letošnjem šolskem letu 2015/16 se donirana sredstva namenijo učencem pihalnega  in godalnega orkestra, ki bodo na  intenzivnemu vikendu  na Debelem Rtiču vadili program za 70. obletnico GŠ Idrija.

Prostovoljni prispevki se zbirajo na računu:

TRR: SI56 0110 0600 8338 725