kitke

Program glasba

Starost učencev je 7 let in več. Izobraževanje poteka 4, 6 oziroma 8 let in je razdeljeno na nižjo in višjo stopnjo. Nižja stopnja se, če tako določa glasbeni program, deli na prvo vzgojno izobraževalno obdobje, ki traja dve leti, in na drugo vzgojno izobraževalno obdobje, ki traja štiri leta.

Obvezna predmeta na obeh stopnjah sta inštrument in nauk o glasbi oziroma solfeggio, od 4. razreda dalje pa še komorna igra in orkester.

 

Pogoj za vključitev v program glasba je uspešno opravljen preizkus glasbenih sposobnosti, ki vključuje:

  • izvedbo pesmi po lastni izbiri
  • posnemanje ritmičnih in melodičnih motivov
  • razvitost glasbenega spomina
  • fizične dispozicije in zdravstveno stanje

 

V tem programu se učenci vključijo k instrumentalnemu pouku, izbira instrumenta pa mora biti skrbno pretehtana. Pri odločitvi zanj je pomembna tako otrokova želja kot dejstvo, da je zaradi posebnosti in razlik med posameznimi instrumenti potrebno izpolnjevati posebne vpisne pogoje.

Pomen tega programa je v odkrivanju in razvijanju glasbene nadarjenosti ter v doseganju ustreznega znanja in pridobivanja izkušenj za vključevanje v ljubiteljske instrumentalne ansamble, orkestre in pevske zbore.