kitke

Oddelek za klavir, orgle in harmoniko

KLAVIR

Klavir poučujemo na vseh lokacijah v Idriji, Cerknem in Črnem Vrhu.

KLAVIR
pianist kontrast copy (00000002)
orgle

ORGLE

Šolske orgle imamo samo na podružnični šoli v Cerknem, tako da pouk lahko izvajamo lahko samo na lokaciji v Cerknem.

ORGLE

HARMONIKA

Harmoniko poučujemo na matični šoli v Idriji in na podružnični šoli v Cerknem.
Na dislociranem oddelku v Črnem Vrhu bi omogočili izvajanje predmeta le v primeru, če bi bila na harmoniko vpisana najmanj dva učenca.

HARMONIKA
harmonikaš brez ozadja