INFORMACIJE O SAMOTESTIRANJU

Za osebe, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, se šteje, da za udeležbo v glasbeni šoli izpolnjujejo pogoj PCT.

Učenci glasbene šole, ki so hkrati učenci osnovne šole soglašanje s samotestiranjem izkažejo s  fotokopijo predhodnega pisnega soglasja oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje, ki so ga osnovni šoli podali starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki. Fotokopijo soglasja oddajo v glasbeno šolo do srede 17. 11. 2021 ali na prvi dan, ko so v glasbeni šoli.

Dijaki, ki se izobražujejo tudi v glasbeni šoli s pisno izjavo starša, zakonitega zastopnika ali skrbnika, polnoletni dijaki in študentje pa z lastno pisno izjavo dokazujejo izpolnjevanje pogoja PCT o  opravljenem samotestiranju v matični šoli, pri katerem je bil rezultat negativen. Za te učence velja, da izpolnjujejo pogoj PCT.

V primeru, da se učenec ni samotestiral in ne izpolnjuje pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja s testom PCR ali testom HAG, pouka v glasbeni šoli ne more obiskovati. Ti učenci se izobražujejo na daljavo.

Učenci programa predšolske glasbene vzgoje (PGV) se ne samotestirajo. V skladu z določilom odloka, se obvezno samotestirajo le učenci OŠ in dijaki. Otroci v vrtcih se ne samotestirajo.

V primeru, da vaš otrok izpolnjuje pogoj PCT, samotestiranje ni potrebno. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev otrok prinese za v vpogled ustrezen dokument:

  • potrdilo o cepljenju,
  • potrdilo o prebolelosti,
  • potrdilo o negativnem HAG ali PCR testiranju, opravljenem pri pooblaščenem izvajalcu, ko od odvzema brisa še ni preteklo 48 ur (HAG test) oz. 72 ur (PCR).