Gib in igranje instrumenta

Za izvajanje tona na klasičnih inštrumentih je nujno potreben telesni gib. Če je fiziološki mehanizem svoboden in so mikrodinamične in agogične tonske povezave in kvalitete doživete in razumljene holistično, bo takšen tudi izvajalčev ton. Skozi različne gibalne izkušnje ob glasbi je velik razpon glasbenih odtenkov lahko doživet in občuten s celim telesom in ne zgolj razumsko, kar omogoča živo in vitalno realizacijo glasbene izkušnje s subtilno kontrolo in ekspresivnim izrazom. Hkrati se skozi te izkušnje razvija tako slušna percepcija dinamičnih, agogičnih principov v glasbi kot tudi lastna občutljivost in moč razlikovanja najfinejših odtenkov. Ustvarjalni izraz na ta način temelji na obstoječi izkušnji, ki je ponotranjena in omogoča telesu izraz subtilnih odtenkov glasbe ter vpliva na poslušalce.

 

Moj prijatelj klavir