Svet staršev

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje SVET STARŠEV.  Je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Svet staršev obravnava vzgojno izobraževalno problematiko ter daje pobude drugim organom šole. Skladno z določili odloka o ustanovitvi je svet staršev šole sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek matične in podružnične šole po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Oddelek za klavir:

– Idrija: Vanda Trošt
– Cerkno: Kenda Karmen
– Črni Vrh: Joži Vidmar Čuk

Oddelek za pihala:

– Idrija: Jereb Tanja (saksofon), Marjeta Wahl (klarinet)
– Cerkno: Obid Marko (klarinet)

Oddelek za trobila:

– Idrija: Margerita Strnad Kos (pozavna)
– Cerkno: Močnik Matjaž (Trobenta)

Oddelek za godala:

– Idrija: Vanja Jež Strel (violina)

Oddelek za citre:

– Cerkno: Saša Cvek

Oddelek za brenkala:

– Idrija: Bojan Lazar
– Cerkno: Novak Irena

Oddelek za harmoniko:

– Idrija: Martina Česnik Pivk
– Cerkno: Prezelj Mateja

Oddelek za tolkala in petje:

– Idrija in Cerkno: Ana Menegatti (petje)
– Idrija: Dragan Podobnik (tolkala)

Predsednica sveta staršev je Vanja Jež Strel, namestnica predsednice je Ana Menegatti.