PODALJŠAN VPIS V GLASBENO ŠOLO

ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA VPIS

V mesecu septembru je vpis možen samo še v programa

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA (letnik 2016) in

GLASBENA PRIPRAVNICA (letnik 2015).