Tekmovanja

Cilji tekmovanja so:

  • odkrivanje in spodbujanje zelo nadarjenih učencev;
  • usmerjanje nadarjenih učencev v nadaljnje glasbeno izobraževanje;
  • omogočanje najboljšim, da se udeležijo državnih oziroma mednarodnih tekmovanj in   koncertov;
  • širjenje in poglabljanje znanja;
  • popularizacija znanja;
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja;
  • izmenjava pedagoških izkušenj pri delu z nadarjenimi učenci;
  • izmenjava članov žirij s tujino.

TEMSIG

V letošnjem šolskem letu bo potekalo 49. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije. Tekmovanja organizira Zveza slovenskih glasbenih šol v sodelovanju z glasbenimi šolami. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi razpisa za sofinanciranje šolskih tekmovanj zagotavlja del finančnih sredstev za izvedbo vsakoletnih tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov.

Tekmovanje je razpisano za naslednje tekmovalne discipline:

TROBENTA, ROG, POZAVNA, TUBA, EVFONIJ, TOLKALA, HARMONIKA, TAMBURICA, KITARSKI DUO, KLAVIRSKI DUO, KOMORNE SKUPINE Z GODALI IN KLAVIRJEM TER JAZZ-SOLO.

Tekmovanje bo potekalo na dveh ravneh:

  • 23. predtekmovanja na glasbenih šolah v raznih krajih Slovenije od 3. do 7. 2. 2020,
  • 49. državno tekmovanje na glasbenih šolah štajerske in Pomurja od 4. do 18. 3. 2020

 

TEKMOVANJE V ORGANIZACIJI ZPGŠ
(Zveze primorskih glasbenih šol):
V okviru regije bo v tem šolskem letu ZPGŠ organizirala tekmovanje v disciplini GODALA.

Druga tekmovanja (EMONA, SVIREL….)

Učenci se lahko med trajanjem izobraževanja v glasbeni šoli udeležujejo tudi mednarodnih tekmovanj oziroma drugih mednarodnih dogodkov s področja glasbenega ustvarjanja. Navedeno udejstvovanje učencev prispeva k poglabljanju in širjenju znanja, k razvoju glasbene in splošne kulture učencev ter pomeni tudi promocijo šole.