Svet staršev

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje SVET STARŠEV.  Je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Svet staršev obravnava vzgojno izobraževalno problematiko ter daje pobude drugim organom šole. Skladno z določili odloka o ustanovitvi je svet staršev šole sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek matične in podružnične šole po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Oddelek za klavir:

– Idrija: Martina Česnik Pivk
– Cerkno: Vabnja Čelik
– Črni Vrh:Jožica Vidmar Čuk

Oddelek za pihala:

– Idrija:  Marjeta Wahl (klarinet), Tatjana Majnik (flavta)
– Cerkno: Boštjan Bogataj (saksofon), Sabina Pegan (flavta)

Oddelek za trobila:

– Idrija: Margerita Strnad Kos (pozavna)

Oddelek za godala:

– Idrija: Vanja Jež Strel (violina)

Oddelek za brenkala:

– Idrija: Metka Rupnik (kitara)
– Cerkno:

Oddelek za harmoniko:

– Cerkno: Prezelj Mateja

Oddelek za tolkala in petje:

– Idrija: Iztok Kacin (tolkala)

Predsednica sveta staršev je Vanja Jež Strel, namestnik predsednice je Boštjan Bogataj.

 Predsednica sveta ga. Vanja Jež Strel je za vsa vaša vprašanja dosegljiva na naslovu:

svet.starsev@gsidrija.si