Svet staršev

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje SVET STARŠEV.  Je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Svet staršev obravnava vzgojno izobraževalno problematiko ter daje pobude drugim organom šole. Skladno z določili odloka o ustanovitvi je svet staršev šole sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek matične in podružnične šole po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Oddelek za klavir:

– Idrija: Martina Česnik Pivk
– Cerkno: Vabnja Čelik
– Črni Vrh: Romana Rudolf

Oddelek za pihala:

– Idrija: Ivan Jurjavčič (saksofon), Marjeta Wahl (klarinet)
– Cerkno: Boštjan Bogataj (saksofon), Irma Razpet (flavta)

Oddelek za trobila:

– Idrija: Margerita Strnad Kos (pozavna)

Oddelek za godala:

– Idrija: Vanja Jež Strel (violina)

Oddelek za brenkala:

– Idrija: Metka Rupnik (kitara)
– Cerkno: Romana Bevk (citre)

Oddelek za harmoniko:

– Cerkno: Prezelj Mateja

Oddelek za tolkala in petje:

– Idrija: Dragan Podobnik (tolkala)

Predsednica sveta staršev je Vanja Jež Strel, namestnik predsednice jeBoštjan Bogataj.