Šolski orkestri

Orkester je del predmetnika glasbene šole in je obvezen za vse učence od 4. razreda dalje, razen za harmoniko, violino in violončelo (od 5 razreda dalje). V zasedbah orkestrov lahko sodelujejo tudi bivši učenci šole in učenci, ki niso obvezni obiskovati pouka orkestra, pa to želijo in s tem soglašajo starši in učitelj instrumenta. Na šoli delujejo naslednji orkestri: godalni, pihalni in  harmonikarski orkester. Za pridobitev ocene je obvezna vsaj 75 % prisotnost na vajah in nastopih orkestra.

V šolskem letu 2018 / 2019 bodo na šoli delovali trije orkestri in sicer:

  • Godalni orkester
  • Pihalni orkester
  • Harmonikarski orkester

V mesecu maju (10.5. do 12.5.2019) načrtujemo intenzivne vikend vaje pihalnega in harmonikarskega orkestra na Debelem rtiču. Delo ostalih orkestrov pa bo potekalo redno, vendar ne skozi vse leto z enako intenzivnostjo (prilagojeno bo ostalim dejavnostim šolskega leta, da bi se izognili preobremenjenosti učencev).

Programsko se bodo orkestri držali preverjenih in uveljavljenih usmeritev, seveda pa bo tematika prilagojena nastopom. Vsako leto je novince v orkestru potrebno najprej seznaniti z osnovnimi pravili orkestrske igre, načinom sedenja in sedežnim redom v orkestru. Posebej in nenehno jih je potrebno seznanjati z osnovnimi znaki dirigiranja (pripravljalni gibi, znaki za dinamiko in artikulacijo, znaki za začetek in zaključek tona).

Urniki orkestrov 2019/20