REZERVACIJA(nastopi)

Seznam udeležencev hrani glasbena šola en mesec in ga je dolžna posredovati NIJZ na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe dogodka zahteve ne pošlje, se seznam uniči.