Predmeti

PREDMETI OSNOVNEGA GLASBENEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA:

1. orkestrski inštrumenti in petje:

  • godala: violina, violončelo /1-2-6, 7-8/, kontrabas /1-4, 5-6/
  • pihala: flavta, klarinet, saksofon /1-4, 5-6/, /1-2-6, 7-8/*nov program
  • trobila: rog,trobenta, pozavna, tuba in druga trobila /1-4, 5-6/,/1-2-6, 7-8/*nov program
  • tolkala /1-4, 5-6/, /1-2-6, 7-8/*nov program
  • petje /1-4, 5-6/

2. drugi inštrumenti:

  • inštrumenti s tipkami: klavir in harmonika /1-2-6, 7-8/
  • brenkala: kitara /1-2-6, 7-8/, citre /1-4, 5-6/
  • kljunasta flavta /1-2-6, 7-8/

3. komorna igra

4. orkester: godalni, pihalni, harmonikarski

5. nauk o glasbi /1-6/, solfeggio /1-2/

6. predšolska glasbena vzgoja /1/, glasbena pripravnica /1/

Številke v oklepaju pomenijo trajanje nižje in višje stopnje šolanja pri posameznih predmetih po novem predmetniku.

Pouk inštrumentov in petja poteka individualno dvakrat tedensko (30 ali 45 min), pouk drugih predmetov pa skupinsko praviloma enkrat tedensko.

Nauk o glasbi in solfeggio je obvezni predmet poleg inštrumenta in petja. Korepeticije, orkestri in komorna igra so tudi obvezni predmeti, ki jih učencu določi učitelj predmeta glede na predmetnik in presojo učenčevih sposobnosti.