Program

V glasbeni šoli se izobražujejo predšolski otroci, učenci osnovnih šol, dijaki, študentje ter odrasli (v nadaljevanju-učenci) pod pogoji, določenimi z vzgojno izobraževalnimi programi osnovnega glasbenega izobraževanja.

V te programe spadajo:

  • program predšolske glasbene vzgoje,
  • program glasbene pripravnice,
  • glasbeni program.

Predmetnik določa obvezne predmete za nižjo in višjo stopnjo glasbene šole ter tedensko število ur pouka.

Učni načrt določa vsebino predmetov, cilje in standarde znanj.

Glasbeni program vsebuje obvezne predmete, določila o korepeticijah in nastopih učencev.

PREDMETI OSNOVNEGA GLASBENEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA:

1. orkestrski inštrumenti in petje:
– godala: violina, viola, violončelo /1-2-6, 7-8/, kontrabas /1-4, 5-6/
– pihala: flavta, klarinet, saksofon, oboa /1-2-6, 7-8/
– trobila: rog, trobenta, pozavna, evfonij,tuba /1-2-6, 7-8/,
– tolkala /1-2-6, 7-8/
– petje /1-4, 5-6/

2. drugi inštrumenti:
– inštrumenti s tipkami: klavir in harmonika / 1-2-6, 7-8 /
– brenkala: kitara /1-2-6, 7-8/, citre /1-4, 5-6/
– kljunasta flavta /1-2-6, 7-8/

3. komorna igra

4. orkester: godalni, pihalni, harmonikarski

5. nauk o glasbi /1-6/, solfeggio /1-2/

6. predšolska glasbena vzgoja /1/, glasbena pripravnica /1/

Številke v oklepaju pomenijo trajanje nižje in višje stopnje šolanja pri posameznih predmetih po novem predmetniku.

Pouk inštrumentov in petja poteka individualno dvakrat tedensko (30 ali 45 min), pouk drugih predmetov pa skupinsko praviloma enkrat tedensko.
Nauk o glasbi in solfeggio je obvezni predmet poleg inštrumenta in petja. Korepeticije, orkestri in komorna igra so tudi obvezni predmeti, ki jih učencu določi učitelj predmeta glede na predmetnik in presojo učenčevih sposobnosti.