Svet staršev

Svet staršev: ki ga sestavljajo izvoljeni starši posameznih oddelkov:

Oddelek za klavir:
– Idrija: Vanda Trošt
– Cerkno: Karmen Kenda
– Črni Vrh: Jožica Vidmar Čuk
Oddelek za pihala:
– Idrija:
– Cerkno:
Oddelek za trobila:
– Idrija: Margerita Strnad Kos (pozavna)
– Cerkno:
Oddelek za godala:
– Idrija: Vanja Jež Strel (violina)
Oddelek za citre:
– Cerkno:
Oddelek za brenkala:
– Idrija:
– Cerkno:
Oddelek za harmoniko:
– Idrija:
– Cerkno: Mateja Prezelj
Oddelek za tolkala in petje:
– Idrija in Cerkno:
– Idrija: Dragan Podobnik (tolkala)
Predsednica sveta staršev: Vanja Jež Strel
Namestnica predsednice: Boštjan Bogataj