Svet šole

Svet šole:  ki ga sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev in 3 predstavniki staršev.

Predstavniki ustanovitelja: Tomaž Vencelj, Andrej Lazar, Iztok Kacin
Predstavniki delavcev: Bojan Zupančič,  Petra Jurić, Aleksandra Žakelj,  Igor Vrhnjak, Petra Pelhan
Predstavniki staršev: