Grego Tina

VIOLINA
Lokacija SREDA PETEK
GŠ Idrija 14.00 – 16.15 13.30 – 15.30

Kontakt: tina.grego@gsidrija.si