Administrativno in tehnično osebje

Petra Pelhan
Delovno mesto: tajnica
Telefon: 05 37 34 630
E-naslov: info@gsidrija.si

Jasmina Lesjak
Delovno mesto: računovodkinja
Telefon: 05 37 34 635
E-naslov: racunovodstvo@gsidrija.si

Marta Poljanec
Delovno mesto: čistilka

Vesna Poljanec
Delovno mesto: čistilka

Boris Sedej
Delovno mesto: hišnik