Administrativno in tehnično osebje

Petra Pelhan (Od 1. 9. 2019 nadomeščanje Jasmina Lesjak)
Delovno mesto: tajnica
Telefon: 05 37 34 630
E-naslov: info@gsidrija.si

Zmaga Pelhan
Delovno mesto: računovodkinja
Telefon: 05 37 34 635
E-naslov: info@gsidrija.si

Marta Poljanec
Delovno mesto: čistilka

Vesna Poljanec
Delovno mesto: čistilka

Boris Sedej
Delovno mesto: hišnik